Niepubliczny Zespół Leczenia Środowiskowego POFAM

Poradnie Lekarza Rodzinnego w Poznaniu

 • Świadczenia dla dzieci:
  wizyty lekarskie dzieci, wizyty lekarskie dorosłych, badanie EKG, kwalifikacje dzieci zdrowych przed szczepieniem, szczepienia, bilanse zdrowia dziecka, w celu kontroli stanu zdrowia i wczesnemu wykrywaniu zaburzeń rozwojowych, wad wrodzonych i chorób przewlekłych, diagnostyka wg. zawartych kontraktów z placówkami medycznymi
 • Świadczenia dla dorosłych:
  badania i porady lekarskiej, diagnostyka i leczenie, orzekanie o stanie zdrowia, kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

W Poradni Lekarza Rodzinnego POFAM przyjmujemy pacjentów od 2004 roku.
Od początku działalności udzielamy świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zaufało nam kilka tysięcy pacjentów, którzy korzystają z bezpłatnej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania.

W Poznaniu posiadamy placówkę przy ul. Garczyńskiego 15/17 w której przyjmują lekarze rodzinni ze specjalizacją pediatryczną oraz interniści specjalizujący się w chorobach osób dorosłych. Dodatkowym atutem Poradni Pofam jest dobra dostępność do szerokiej diagnostyki w ramach kontraktów z placówkami medycznymi. Lekarze w naszych Poradniach posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, które pozwalają na początkową diagnostykę, a następnie skierowanie do odpowiednich specjalistów. Placówka przy ul. Garczyńskiego świadczy również opiekę pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia Lekarza Rodzinnego Pofam Wilda
ul. Garczyńskiego 15/17, Poznań
tel. 61-833-49-27
DIAGNOSTYKA

Nasza poradnia współpracuje z placówkami świadczącymi usługi z zakresu badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obrazowej.

Na badania kieruje lekarz na podstawie skierowania.

Badania laboratoryjne i diagnostyczne dostępne w poniższych placówkach

Punkty Diagnostyczne Rodzaj Diagnostyki
Allab laboratoria - placówka w Szpitalu HCP badania laboratoryjne
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Solna 21 RTG
Diagnostyka obrazowa, Kasprzaka 16 badania obrazowe
WSPL SP ZOZ w Poznaniu
ul. Szylinga 1
RTG, USG

PAMIETAJ! Niektóre badania wymagają szczególnego przygotowania, np. wykonywane są na czczo lub w określonej fazie cyklu (badania hormonalne).

W naszej poradni wykonujemy natomiast:

 • EKG
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar poziomu cukru

SZCZEPIENIA

Szczepienia są ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej zwłaszcza u dzieci.
W naszej poradni wykonywane są szczepienia obowiązkowe według kalendarza szczepień na 2019 rok.
Szczepienia odbywają się od poniedziałku do czwartku po uprzednim umówieniu.
Na szczepienie można umówić się w telefonicznie lub osobiście w poradni.

WAŻNE!

Przed kwalifikacją u lekarza pacjent lub jego opiekun powinni wypełnić druk kwalifikacji do szczepienia oraz oświadczenie o prawidłowym przechowywaniu szczepionki. Wypełnione oświadczenia można przed wizytą przesłać na adres e-mail lub przynieść w dniu wizyty.

Pobierz druk kwalifikacji do szczepienia

Pobierz oświadczenie o przechowywaniu szczepionki.

Każde dziecko musi być zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza.
Podczas wizyty pacjent musi posiadać dokumenty o stanie zdrowia np: książeczkę zdrowia dziecka.

Szczepienia odbywają się następujące dni:
Poradnia ul. Garczyńskiego - od poniedziałku do czwartku w umówionych godzinach

KALENDARZ SZCZEPIEŃ
Szczepienia obowiązkowe dla dziecka do 2. roku życia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia (bezpłatne)

Wiek WZW typu B BCG DTP Hib PCV IPV MMR
w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW BCG
2 miesiąc życia WZW DTP Hib PCV
3 – 4 miesiąc życia
(po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
DTP Hib PCV IPV
5 – 6 miesiąc życia
(po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
DTP Hib IPV
7 miesiąc życia WZW
13 – 14 miesiąc życia PCV MMR
16 – 18 miesiąc życia DTP Hib IPV

Szczepienia obowiązkowe dla dziecka od 6. roku życia (bezpłatne)

Wiek DTaP IPV MMR Td
6 rok życia DTaP IPV MMR
14 rok życia Td
19 rok życia Td
 • WZW typu B – szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • BCG – szczepienie przeciw gruźlicy
 • DTP – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
 • Hib – szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom haemophilus influenzae typu b
 • IPV – ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) – szczepienie szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną
 • MMR – szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce
 • DTaP – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierające bezkomórkowy komponent krztuśca
 • IPV – szczepienie przeciw poliomyelitis
 • Td – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

Pacjenci w naszej poradni są objęci opieką pielęgniarki środowiskowej.

Zamówienie wizyty domowej odbywa się telefonicznie w rejestracji.

Z pomocy pielęgniarskiej mogą skorzystać pacjenci którzy złożyli deklarację wyboru świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Gabinet pielęgniarki środowiskowej znajduje się w Poradni na ul. Garczyńskiego 15/17. Przyjęcia w godzinach pracy poradni od poniedziałku do piątku. Wizyty domowe po zgłoszeniu telefonicznym.

TRANSPORT MEDYCZNY

Transport medyczny realizowany jest na podstawie zlecenia lekarza zatrudnionego w NZOZ Pofam od poniedziałku do piątku w godz od 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona posiadająca zlecenie na transport sanitarny zgłasza potrzebę pod numerem tel: 61 8530 330.

Zgłaszając należy podać dane dotyczące transportu.

Bezpłatny transport przysługuje pacjentom:

 • konieczności natychmiastowego podjęcia leczenia z wyłączeniem stanów nagłych realizowanych przez jednostki Ratownictwa Medycznego
 • zachowania ciągłości leczenia
 • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego oraz wymagającej przy poruszaniu się korzystania przez pacjenta ze stałej pomocy innej osoby

TELEPORADA

Nie możesz przyjść osobiście do przychodni?

Lekarz może ci udzielić bezpiecznej konsultacji telefonicznej.

Skorzystaj z teleporady oraz możliwości wystawienia przez lekarza e-recepty i e-zwolnienia.

 • Zadzwoń do nas.
 • Umów termin i dogodną godzinę teleporady.
 • Przygotuj dowód osobisty w celu weryfikacji tożsamości oraz ewentualną dokumentację medyczną związaną z przebiegiem leczenia.
 • Lekarz skontaktuje się z Tobą w umówionym terminie.
ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Aby zostać pacjentem przychodni Pofam należy złożyć deklaracje wyboru lekarza rodzinnego.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. osobiście w przychodni
 2. pobrać deklarację wyboru lekarza rodzinnego

Niezbędne formalności przy składaniu deklaracji:

 • dowód osobisty lub paszport, legitymacja rencisty lub emeryta.
 • aktualne ubezpieczenie pacjenta sprawdzane w systemie EWUŚ. W przypadku braku ubezpieczenia niezbędne będą inne dokumenty potwierdzające aktualne ubezpieczenie
 • ze względu na utrzymanie ciągłości leczenia pomocne będzie dostarczenia kserokopii kartoteki z ostatnich 12 miesięcy z poprzedniej poradni oraz posiadanej dotychczasowej dokumentacji medycznej, książeczki zdrowia, karty szczepień itp.

Pobierz deklaracje wyboru lekarza rodzinnego

W chwili otrzymania przez przychodnię Państwa deklaracji, stają się Państwo naszymi Pacjentami. Po złożeniu deklaracji można umawiać wizyty i korzystać z porad telefonicznych.

W przypadku nagłego zachorowania tj. wysoka temperatura, ostra infekcja, omdlenie, pacjent może skorzystać z tzw. porady jednorazowej u lekarza rodzinnego w Przychodni POFAM nawet jeśli nie złożył deklaracji wyboru lekarza POZ. W tym przypadku pacjent nie musi wypisywać się od lekarza POZ w miejscu stałego zamieszkania. W ramach takiej porady lekarz może wypisać receptę, nie może natomiast skierować do lekarza specjalisty ani na badania laboratoryjne.

RECEPTY

W 2020 roku nastąpiła zmiana sposobu wystawiania recept, tzw. e-recepta. Wiąże się to również ze zamianą czasu jej obowiązywania. Dotychczas recepty w formie papierowej były ważne przez 30 dni od daty wystawienia. Nowe regulacje wydłużyły jej ważność nawet do 365 dni, z zastrzeżeniem kilku wyjątków.

Pacjenci najszybciej powinni udać się do apteki po antybiotyki, gdyż w tym przypadku e-recepta traci ważność już po upływie 7 dni od daty wystawienia. Kolejnym wyjątkiem są leki z grupy środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów, czyli preparatów zawierających substancje umożliwiające produkcję narkotyków. Na te leki, e-recepta będzie ważna przez 30 dni.

POMOC PO GODZINACH

W przypadku nagłych zachorowań każdy ubezpieczony pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, od momentu kiedy przypisany lekarz rodzinny zakończył w tym dniu pracę. Pacjent wymagający konsultacji lekarskiej lub pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz. 18:00 do 8:00 bądź całodobowo w weekendy i święta niezależnie od miejsca zamieszkania ma prawo zgłosić się do poradni która realizuje taki rodzaj świadczeń w ramach umowy NFZ.

Nazwa przychodni Adres Numer telefonu
Pomoc Doraźna Lekarzy Rodzinnych "GRUNWALD" S.C. Poznań Grunwald
ul. Kasprzaka 16
61 866 25 35
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu Poznań Grunwald
ul. Rycerska 10
61 864 88 94
Przychodnia Lekarska MEDEO Poznań Nowe Miasto
os. Rzeczypospolitej 6
61 877 19 11,
61 877 17 05
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych Poznań Stare Miasto
al. Solidarności 36
61 647 77 15
Centrum Medyczne HCP
NZOZ Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Ambulatoryjne
Poznań Wilda
ul. 28 Czerwca 1956 nr. 194
61 831 11 82

WAŻNE!
Pacjent może skorzystać z nocnej i całodobowej świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zastosowanie leków bez recepty i środków domowych nie
 • poprawiły stanu pacjenta oraz nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

Przypadki i stany chorobowe, których wystąpienie zezwala na skorzystanie z świadczeń opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej:

 • bóle brzucha, bóle głowy nieustępujące mimo zastosowania leków przeciwbólowych
 • wymioty lub biegunka, z zagrożeniem odwodnienia organizmu
 • ostre infekcje z wysoką gorączką, w szczególności u małych dzieci i osób w podeszłym wieku
 • ostre bóle stawowe
 • przyjmowanie serii zastrzyków
 • zatrzymanie moczu/stolca

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Pacjenci mają prawo do uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej.

W tym celu należy w rejestracji złożyć odpowiedni wniosek.

Opłata za kserokopię zgodnie z aktualnym cennikiem (za każdą stronę druku).

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

WIZYTY DOMOWE

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Wizyty domowe odbywają się według harmonogramu, zgodnie z deklaracjami składanymi przez pacjentów naszej przychodni.

CZĘSTE PYTANIA

 

Jak często mogę zmienić lekarza POZ?

Jeżeli pacjent jest ubezpieczony, ma prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej bezpłatnie 2 razy w ciągu roku. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł za każdą ze zmian (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę, oraz z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy). Zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie druku deklaracji.

Na jakie badanie może mnie skierować lekarz rodzinny?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może skierować pacjenta na bezpłatne badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej:

 1. Badania hematologiczne:
  morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  Sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferryny, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), mocznik; kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy;, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych.
 9. Spirometria.
 10. Zdjęcia radiologiczne:
  zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
  gastroskopia, kolonoskopia.

Nie pracuję, nie uczę się, czy mogę korzystać z świadczeń zdrowotnych?

Osoby starające się o świadczenia zdrowotne muszą posiać ubezpieczenie.

Ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać na kilka sposobów:

 • Status osoby ubezpieczonej uzyskujemy poprzez rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
 • Zawierając umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.
 • Włączając się do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego małżonka.
 • Uzyskując decyzję wójta/burmistrza/prezydenta miasta przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.

Jakie dane są potrzebne podczas umawiania wizyty?

Imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu. Numer telefonu jest potrzebny w celu przekazywania ważnych informacji (np. zmiana godzin przyjęć).

Czy przed zapisaniem muszę wypisać się z poprzedniej przychodni?

Nie ma takiej potrzeby. Pacjent składający deklarację wyboru placówki medycznej automatycznie zostaje przez NFZ wykreślony z listy pacjentów dotychczasowej przychodni lekarskiej.

Czy mogę uzyskać kserokopie dokumentacji medycznej?

Pacjent ma prawo do uzyskania kserokopii swojej dokumentacji medycznej.

W tym celu należy zgłosić się do rejestracji w celu złożenia stosownego wniosku.

Za wydanie kserokopii pobierana jest opłata (za każdą stronę), zgodnie z aktualnym cennikiem placówki.

Czy mogę skorzystać z usług przychodni gdy jestem zameldowany poza Poznaniem?

Pacjent może zarejestrować się w dowolnej placówce medycznej mającej kontrakt z NFZ, ponieważ przy rejestracji pod uwagę brany jest jedynie obowiązujący adres zamieszkania, a nie zameldowania.

Jestem obcokrajowcem, czy mogę skorzystać z usług lekarza w poradni na podstawie ubezpieczenia pracowniczego w Polsce?

Tak. Podczas rejestracji należy okazać dowód tożsamości i NIP pracodawcy.

Umów się na wizytę

Zadzwoń lub umów osobiście wizytę w przychodni. Personel rejestracji doradza i pomaga naszym pacjentom w kwestiach przyjęć.

Pediatria

W naszej przychodni oferujemy profesjonalną opiekę pediatryczną dla najmłodszych pacjentów

Lekarz rodzinny

W naszej przychodni w ramach kontraktu z ZNFZ sprawujemy opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi.

Kompleksowa opieka nad pacjentem

Połaczenie wywiadu medycznego, wiedzy naszych specjalistów i odpowiedniej diagnostyki pozwala na szybką diagnozę i wdrożenie leczenia.

Lekarze

Wszyscy (
)
Internista (
)
lekarz medycyny rodzinnej (
)
pediatra (
)
 • dr. Wioletta Kruger
  internista
 • lek. Piotr Drożdż
  lekarz medycyny rodzinnej
 • lek. Zuzanna Masiakowska-Kowalska
  lekarz medycyny rodzinnej
 • lek. med. Renata Andrys
  pediatra
 • lek. med. Alina Rabiega
  pediatra
Ankieta
COVID-19
Szanowni Pacjenci

Personel przychodni pracuje przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w czasie trwania epidemii, dlatego proszę przed przyjściem do przychodni o założenie maseczki na nos i usta.Prosimy również o przychodzenie nie wcześniej niż 5 min przed ustaloną godziną przyjęcia. W celu usprawnienia realizacji wizyty w przychodni i skrócenia czasu oczekiwania mogą Państwopobrać ankietę wstępnej kwalifikacji wypełniając ją wcześniej.

Informacje o COVID-19

Oświadczenie wstępnej kwalifikacji Covid-19 wersja: ODT, PDF

Oświadczenie wstępnej kwalifikacji Covid-19 dla pacjenta niepełnoletniego wersja: ODT, PDF

Teleporada

Teleporady udzielane są w formie telefonicznej. Pacjent zostaje umówiony przez pracownika rejestracji na termin i godzinę porady telefonicznej. Po umówieniu terminu pacjent powinien oczekiwać na połączenie zwrotne z personelem przychodni. Na początku teleporady bezwzględnie należy potwierdzić tożsamość pacjenta.

W sytuacji nie odebrania połączenia telefonicznego, pracownik medyczny podejmie ponowną próbę połączenia w przeciągu 5 minut. Jeżeli pacjent nie odbierze telefonu wówczas teleporada zostaje anulowana.

W przypadku kiedy pacjent nie może odbyć teleporady prosimy o wcześniejsze odwołanie tak jak to jest w przypadku wizyt osobistych.

Podczas teleporady istnieje możliwość wystawienia skierowania do szpitala, zwolnienia lekarskiego, skierowania na badania laboratoryjne i diagnostyczne, zlecenia na wyroby medyczne.

Lekarz odbywający teleporadę może na podstawie stanu zdrowia pacjenta zalecić wizytę osobiście w placówce w celu dokładniejszego zbadania i weryfikacji stanu pacjenta.

Wizyta osobista

Wizyty osobiste w przychodni są organiczne do minimum ze względu na obecny stan epidemiologiczny.

Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga osobistej wizyty w placówce pacjent powinien zjawić się w wyznaczonym terminie i godzinie przyjęcia z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Na terenie przychodni Pofam pacjent ma obowiązek zasłaniać nos i usta oraz dezynfekować ręce. Z zasłaniania ust i nosa zwolnione są dzieci do lat 5.

Dzieci umówione na szczepienia i bilanse mogą przebywać na terenie przychodni maksymalnie z jednym rodzicem/opiekunem.

Kontynuacja leczenia chorób przewlekłych

W calu kontynuacji leczenia pacjent powinien zgłosić telefonicznie przychodni potrzebę kontynuacji.

Po zgłoszeniu pacjentowi przysługuje kontynuacja recepty jak i zwolnienia lekarskiego.

Sposób realizacji wystawionych dokumentów

Wszystkie recepty, skierowania i zwolnienia są wystawiane w formie elektronicznej.

Do realizacji recepty w aptece i skierowania w innej placówce medycznej wystarczy podać numer PESEL i kod wysłany na podany numer telefonu.

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jako pacjentów naszych poradni lekarskich jest firma Pofam-Poznań Sp. z o.o.

Więcej informacji w: Informacje RODO